Lördag
16 Feb 1 match
Onsdag
20 Feb 1 match
Lördag
23 Feb 1 match
Onsdag
27 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Onsdag
06 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match
Söndag
24 Mar 1 match
Torsdag
28 Mar 1 match
Söndag
31 Mar 1 match
Söndag
07 Apr 1 match
Torsdag
11 Apr 1 match
Söndag
14 Apr 1 match

Kallelse till årsmöte

20 maj 2019 13:00

Medlemmar i FBC Kalmarsund kallas till ordinarie årsmöte, tisdag den 25 juni 2019 klockan 18.00 i Färjehallen.


Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar.

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på FBC Kalmarsunds kansli.

Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret (2018) och som fyllt 16 år.

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 15 dagar före mötet (senast 10 juni 2019). Styrelsen ska skriftligen yttra sig över den.

Motion skickas till [email protected] eller till postadress nedan. Märk mailet/brevet "Motion FBC Kalmarsund".

Adress till Färjehallen: Stengatan 2, 386 34 Färjestaden. Postadress för motion: Trädgårdsgatan 9, 392 46 Kalmar.