Lördag
28 Dec 1 match
Lördag
04 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Lördag
11 Jan 1 match
Lördag
18 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Tisdag
11 Feb 1 match
Lördag
15 Feb 1 match
Tisdag
25 Feb 1 match
Söndag
01 Mar 1 match
Torsdag
05 Mar 1 match
Lördag
07 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match

Kallelse till årsmöte

20 maj 2019 13:00

Medlemmar i FBC Kalmarsund kallas till ordinarie årsmöte, torsdag den 4 juli 2019 klockan 18.00 i Färjehallen.


Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar.

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på FBC Kalmarsunds kansli.

Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret (2018) och som fyllt 16 år.

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 15 dagar före mötet (senast 10 juni 2019). Styrelsen ska skriftligen yttra sig över den.

Motion skickas till [email protected] eller till postadress nedan. Märk mailet/brevet "Motion FBC Kalmarsund".

Adress till Färjehallen: Stengatan 2, 386 34 Färjestaden. Postadress för motion: Trädgårdsgatan 9, 392 46 Kalmar.