Lördag
06 Mar 1 match
Söndag
07 Mar 1 match
Onsdag
10 Mar 1 match
Lördag
13 Mar 1 match
Torsdag
18 Mar 1 match
Lördag
20 Mar 1 match
Måndag
22 Mar 1 match
Torsdag
25 Mar 1 match
Lördag
27 Mar 1 match
Tisdag
06 Apr 1 match
Torsdag
08 Apr 1 match
Lördag
10 Apr 1 match
Tisdag
13 Apr 1 match
Lördag
18 Sep 1 match
Lördag
25 Sep 1 match
Söndag
03 Okt 1 match
Lördag
09 Okt 1 match
Lördag
23 Okt 1 match
Lördag
30 Okt 1 match
Söndag
07 Nov 1 match
Lördag
13 Nov 1 match
Onsdag
17 Nov 1 match
Onsdag
24 Nov 1 match
Lördag
18 Dec 1 match
Söndag
26 Dec 1 match
Onsdag
29 Dec 1 match
Torsdag
06 Jan 1 match
Lördag
08 Jan 1 match

FBC Kalmarsund och CL98IC startar samarbete

16 augusti 2021 09:30
dam

CL98IC och FBC Kalmarsund är överens om att under säsongen 21/22 samarbeta i arbetet med respektive damverksamhet. Samarbetet har sin grund i att ta ett regionalt ansvar där vi dels säkerställer varje individs bästa för utveckling och fortsatt innebandyspel. Dessutom ger samarbetet synergieffekter i form av att båda föreningars sportsliga slagkraft på såväl senior- som juniorsidan stärks.


Utöver det konkreta dagliga arbetet syftar även samarbetet till att förbättra relationen mellan föreningarna och möjliggöra ytterligare samarbetsformer även på sikt.

Samarbetets grundläggande punkter är:

Föreningarna anmäler ett kombinerat lag i Juniorallsvenskan för DJ18. Det innebär att spelare i båda föreningar oberoende av föreningstillhörighet och nivå för seniorspel har möjlighet att spela Juniorallsvenskan. Träningsutbyte mellan respektive verksamheter under säsongen där även dubbellicenser och utbyte i matchspel kan bli aktuellt utifrån individuell anpassning.

Johan Wittberg, verksamhetsutvecklare i CL98 IC: ”I och med att vi gör en nysatsning på damsidan inför säsongen 21/22 så kom diskussionen med Alexander och FBC Kalmarsund upp ganska tidigt. Vi har en väldigt bra och talangfull ungdomsverksamhet men såg det här som en bra chans att stärka damsidan ytterligare. Att vi sen regionalt får ännu fler tjejer att fortsätta spela innebandy är själva grundpelaren i allt. Ju fler barn och ungdomar vi får som spelar innebandy, desto bättre. Jag ser det som en win-win-situation för alla parter.”

Alexander Brinkmann, operativ sportchef för damverksamheten i FBC Kalmarsund: ”För att spelarnas utveckling i den elitförberedande verksamheten ska optimeras tror vi samarbete i regionen är av stor vikt. Med detta som grund och med en utmanande tid bakom oss, inte minst pga Covid-19, ser vi samarbetet med CL98IC som ett perfekt steg in i säsongen 21/22. Samtliga spelare i båda föreningar ska under säsongen ges möjlighet att spela och träna på en lämplig nivå där individuell utveckling främjas. Slutligen tror vi även att föreningarnas sportsliga resultat kommer stärkas av att utbyta såväl spelar- som ledarkompetens vilket i förlängningen ger oss en starkare innebandyregion.”