Lördag
21 Nov 1 match
Lördag
28 Nov 1 match
Lördag
12 Dec 1 match
Söndag
20 Dec 1 match
Onsdag
30 Dec 1 match
Tisdag
05 Jan 1 match
Lördag
16 Jan 1 match
Söndag
24 Jan 1 match
Onsdag
27 Jan 1 match
Söndag
31 Jan 1 match
Lördag
13 Feb 1 match
Tisdag
16 Feb 1 match
Lördag
27 Feb 1 match
Onsdag
03 Mar 1 match
Idag 1 match
Söndag
07 Mar 1 match
Onsdag
10 Mar 1 match
Lördag
13 Mar 1 match

Hur mår FBC Kalmarsund just nu? - öppet brev från klubbchefen

12 februari 2021 12:50
klubbchefen har ordet

Texten nedan är ett öppet brev från FBC Kalmarsunds klubbchef Per Viberg med information om föreningens status just nu.


Trots omständigheter med anledning av Covid-19, mår föreningen bra.

Snart har ett år passerat sen det som skulle bli FBC Kalmarsunds historiska första slutspel ställdes in på grund av Covid-19. Ingen kunde då, i mitten av mars 2020, förutse att en hel säsong skulle spelas utan eller med begränsad publik. Under snart ett år har vi fått lära oss allt om permitteringar och Coronastöd samt ”det som gällde igår, gäller inte idag och definitivt inte i morgon”.

Att vara i den framgångsvåg som FBC Kalmarsund befinner sig i och inte få uppleva framgången tillsammans med vår fantastiska publik och partners i KIFAB Arena är tungt!

EKONOMI & ELITLICENS

Då FBC Kalmarsund vid bokslutet 2019-05-01 – 2020-04-30 bokat upp en högre summa i kompensation för inkomstbortfall från RF på grund av uteblivet slutspel gentemot utfall, så blev föreningen ålagda att per den sista december skickat in delårsbokslut för att styrka att man även per den sista december har ett positivt eget kapital och därmed uppfylla alla krav för elitlicens per den sista april 2020.

FBC Kalmarsund har i februari skickat in ett delårsbokslut per den sista december som visar ett överskott på 193 tkr och föreningen har därmed ett eget kapital på 300 tkr och därmed uppfyller föreningen med god marginal Svenska Innebandyförbundets samtliga licenskrav.

”Vi har klarat vår ekonomi tack vare kostnadsbesparingar, permitteringar, RF-stöd, ökade partnerintäkter samt Kommunala stöd.”

TUFF LIKVIDITET

Mycket är i skrivande stund ovisst samtidigt som intäkter från hemmamatcher under resterande del av säsongen troligtvis är helt förlorade.

  • Inget besked om RF-stöd från 1 mars och framåt.
    (Föreningens viktigaste intäktsperiod med slutspel)

  • Besked om storlek och utbetalning av stöd för januari och februari kommer först under senare delen av april.

  • Beslut om permitteringar från 1 januari och framåt kommer först i mitten av februari och utbetalning tidigast i maj.

Ser man på tidigare beslut om kompensationsstöd från RF, så har föreningar erhållit runt 45 % i stöd av tappade intäkter för hemmamatcher. Stöd som beslutas och utbetalas långt efter intäktstappet skett.

FRAMTID

Det är viktigt att under resterande del av säsongen bygga en buffert för kommande säsong, för att ha högre marginal som arbetsgivare då osäkerheten med framtida stöd och utvecklingen av restriktioner med anledning av Covid-19 är stor.

Med en stark organisation och målinriktat arbete kommer FBC Kalmarsund att vara ledande i Svensk innebandy under lång tid framöver. Vi är i början av något stort som kommer att ge hela föreningen stora framgångar framgent.

// Per Viberg, Klubbchef