Lördag
28 Dec 1 match
Lördag
04 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Lördag
11 Jan 1 match
Lördag
18 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Tisdag
11 Feb 1 match
Lördag
15 Feb 1 match
Tisdag
25 Feb 1 match
Söndag
01 Mar 1 match
Torsdag
05 Mar 1 match
Lördag
07 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match
Söndag
04 Okt 1 match
Lördag
10 Okt 1 match
Söndag
25 Okt 1 match
Onsdag
28 Okt 1 match
Söndag
01 Nov 1 match
Lördag
07 Nov 1 match
Söndag
15 Nov 1 match
Onsdag
18 Nov 1 match
Lördag
21 Nov 1 match
Lördag
28 Nov 1 match
Lördag
12 Dec 1 match
Söndag
20 Dec 1 match
Onsdag
30 Dec 1 match
Tisdag
05 Jan 1 match

Rapport från FBC Kalmarsunds årsmöte 2020

11 juni 2020 21:23
förening

På onsdagskvällen hölls årsmötet för FBC Kalmarsund och FBC Kalmarsund Ungdom i Färjehallen.


Mötet inleddes med att föreningens klubbchef Per Viberg hälsade alla välkomna till båda föreningarnas årsmöte i Färjehallen på Öland.

Per inledde med att prata om styrkan och utmaningarna med att bedriva verksamhet i två kommuner och menade att kopplingen till Öland är viktig och att den inte kommer att minska. Tvärtom så har föreningarna muskler att bedriva en stark verksamhet i båda Kalmar och Mörbylånga Kommun.

Årsmötet, var förhållandevis, välbesökt med 34 deltagare.

Verksamhetsåret 2019/2020 i siffror:

FBC Kalmarsund:

Omsättning: 10  705 040 kronor

Vinst: 24 501 kronor

Eget Kapital: 107  220 kronor

FBC Kalmarsund Ungdom:

Omsättning: 2  351 823 kronor

Vinst: 42 992 kronor

Eget Kapital: 221  048 kronor

Närvarande avgående styrelsemedlemmar avtackades för sitt engagemang i våra båda föreningar.

En motion hade inkommit till årsmötet från styrelsen gällande att stadgarna ska ändras från att styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter till att styrelsen ska bestå av fyra eller sex ledamöter samt ordförande. Antal ledamöter fastställs på varje årsmöte.

Motionen fick bifall och årsmötet beslutade därefter att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av ordförande och fyra ledamöter.

Till ny styrelse i FBC Kalmarsund och FBC Kalmarsund Ungdom valdes:

Andreas Folke, ordförande

Richard Teern

Robin Borg

Peter Marklund

Jesper Slöjdare

Kommentar från klubbchef Per Viberg:

"Vi har under alla mina år som klubbchef i föreningen haft en helt jämställd styrelse, vilket valberedningen och årsmötet i år inte lyckades uppnå.

Styrelsen kommer tillsammans med valberedningen att jobba för att styrelsen senast på föreningens kommande ordinarie årsstämma återigen ska vara jämställd.

Jag ser fram emot att styrelsen för båda föreningar ska komma igång med att strategiskt tillsammans med vårt kansli lyfta våra föreningar och varumärke ytterligare.

Föreningarnas styrelse ser fram emot ett nytt verksamhetsår där FBC Kalmarsund budgeterat med ett överskott på 62  900 kronor och FBC Kalmarsund Ungdom har budgeterat med ett överskott med 69  833 kronor"

Med förhoppning om ett framgångsrikt verksamhetsår önskar styrelsen i FBC Kalmarsund!